Gostiona

Gostiona istranka

Naši gosti su bili:

- Predsjenik Mesić
- gradonačelnica Karlovih Vari
- gradonačelnik Opatije Muzur